Jsme digitální společnost

Overmind Helpdesk
Blog

Blog

2012

Design aplikací

První příspěvek věnujeme Designu Aplikaci. V praxi se velice často setkáváme s neefektivním využitím vývojářů, což má za následek vyšší ceny a jejich časté přetížení. Jedna z možností, jak si pomoci je designovat aplikace do funkčních prototypů, tzv. Wireframes (drátěných modelů), ve kterých si jinak abstraktně velmi těžko představitelná data a logiku představí i laik.

Proto při vývoji začínáme designem klikacího prototypu, který po následném schválení klientem dostane vizuální podobu. Výhodou je, že klient ve velmi krátkém čase vidí co vidět potřebuje a komentuje design ve chvíli, kdy na to ještě programátor ani nesáhl. Díky tomu klient ušetří čas potřebný pro realizaci korekcí, či požadovaných změn.

Tým společnosti Algorim.


2012

Zálohování projektů a dat

Už se Vám někdy stalo, že jste byli uprostřed práce a najednou Vám zhasl počítač, či se objevila modrá smrt (chybové hlášení Windows) a najednou jste nemohli pracovat?

Tento zážitek má cca 50 % manažerů a všichni dobře vědí, že je dobré data zálohovat, ale málo kdo to opravdu dělá. V bohatších firmách jsou všechna data ukládána na zálohované síti a uživatel pracuje pouze s kopií dokumentu, která se následně uloží zpět na síť.

Veškerou naši práci zálohujeme a garantujeme tak klientovi 100% dostupnost dat kdykoliv. Vše co vytvoříme je pravidelně zálohováno a projekty, které pro naše klienty realizujeme datově v případě zájmu napojujeme na zálohovací virtuální prostor (cloud).

Tým společnosti Algorim.